نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
صفحه اصلی > طرح های تحقیقاتی  

لیست طرح های تحقیقاتی(پروپوزال) مرکز تحقیقات پسوریازیس


مجری

استاد راهنما

عنوان طرح

ردیف

دکترفرزاد لهراسبی

دکتر غلامرضا عشقی

بررسی سطح سرمی تستوسترون و دی هیدروتستوسترون در افراد مبتلا به سبوره

1

دکترلیلا خضریان

دکتر آمنه یزدانفر

بررسی ارتباط آکنه با یافته های بالینی هایپر آندروژنیسم

2

دکترعباسعلی حصاری

دکتر محمدرضا سبحان

بررسی مقایسه ای اثر درمانی کرایوتراپی و محلول سالسیلیک اسید در extregenitax

3

دکتربهاره ابراهیمی

دکتر آمنه یزدانفر

مقایسه فراوانی تظاهرات چشمی بیماران vitiligo با گروه کنترل

4

دکتر فریبا شادفر

دکتر محمدرضا سبحان

بررسی سطح اینترلوکین  17 در بیماران پسوریازیس قبل و بعد از درمان های موضعی

5

دکترعلی اصغر رضانژاد

دکتر پدرام علیرضایی

بررسی ویژگیهای روانشناختی (عزت نفس، کیفیت زندگی، افسردگی و اضطراب) در بیماران مبتلا به LPP

6

دکترمژگان بهادری

دکتر غلامرضا عشقی

بررسی مقایسه ای اثردرمانی هیدروکینون 4 درصد و آزلائیک اسید 20 درصد روی ملاسما

7

دکترضحی دهنوی

دکتر غلامرضا عشقی

بررسی مقایسه ای اثردرمانی پرمترین و مترونیدازول روی روزاسر

8

دکتر پدرام علیرضایی دکتر پدرام علیرضایی

بررسی اثر بخشی لوسیون بتامتازون یک درصد در مقایسه با لوسیون کلوتریزون (کلوتریمازول یک درصد + بتامتازون 5 درصد) در بیماران مبتلا به درماتیت سبورئیک صورت و اسکالپ مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان فرشچیان

9
دکتر بهاره ابراهیمی دکترآمنه یزدانفر مقایسه اثربخشی درمان ترکیبی NB—UVB و تاکرولیموس 1 درصد یا NB-UVB به تنهایی در درمان Vitiligo 10
دکتر عباسعلی حصاری دکتر محمدرضا سبحان بررسی مقایسه ای محلول سالسیلیک اسید و کرایوتراپی در درمان وارت در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان فرشچیان 11
دکتر شیما خسروی دکتر محمدرضا سبحان بررسی فراوانی هیپرگلیسیمی در بیماران پسوریازیس بستری در بخش پوست بیمارستان فرشچیان از سال 1394-1385 12