نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
صفحه اصلی > اعضاء > اعضاء مرکز 

اعضای مرکز :


نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه علمی

دکتر محمود فرشچیان

رئیس مرکز

CV

دکتر پدرام علیرضایی


معاونت پژوهشی مرکز

CV

دکتر آمنه یزدانفر

عضو هیأت علمی

CV

دکتر سید امیر غیاثیان

عضو هیأت علمی

CV

دکتر محمدرضا سبحان

عضو هیأت علمی

CV

دکترحمیدرضاقاسمی بصیر

عضو هیأت علمی

CV

دکتر قاسم سلگی

عضو هیأت علمی

CV