نقشه سایت   تماس با ما 
Engliah
صفحه اصلي > اعضاء > اعضاء مرکز 

اعضای مرکز :


نام و نام خانوادگی

سمت

رزومه علمی

دکتر محمود فرشچیان

رئیس مرکز

CV

دکتر اکرم انصار

عضو هیأت علمی

CV

دکتر آمنه یزدانفر

عضو هیأت علمی

CV

دکتر سید امیر غیاثیان

عضو هیأت علمی

CV

دکتر غلامرضا عشقی

عضو هیأت علمی

CV

دکتر محمدرضا سبحان

عضو هیأت علمی

CV

دکتر پدرام علیرضایی

عضو هیأت علمی

CV

دکترحمیدرضاقاسمی بصیر

عضو هیأت علمی

CV

دکتر قاسم سلگی

عضو هیأت علمی

CV